Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost BDNěvská1 v době pandemie

Vážení členové družstva,

      je to již rok, co nás omezuje v osobním i společenském životě pandemie COVID19. Dá se říci, že nemalé časové úseky nás doslova paralyzuje. Každý z vás si jistě vytváří svůj názor na to co se děje a podle svého uvážení se i chová.

Pro činnost BDNěvská1, zejména pak pro představenstvo a kontrolní komisi, to znamená minimalizovat osobní styk, používat roušky a respektovat vydaná nařízení.

Výroční schůzi BDNěvská1 za r.2019 jsme odkládali z března až na září 2020 v naději, že proběhne obvyklým způsobem - fyzickou účastí členů BD na schůzi.. To se nepodařilo a proto proběhla schůze korespondečně -hlasování per-rollam. Pokračující omezení nás nutí pracovat tímto způsobem i nadále. Využití internetu a telefonu nahrazuje doposud naše kontakty  a bohužel nevíme, kdy to skončí.

Proto se i jediná velká akce programu 2021 - zasklení zbývajících 12 balkonů odehrává stejným způsobem. Informace o ní jste dostali písemně, písemně jste akci odhlasovali a od 22.3.2021 se začne realizovat firmou OPTIMI, s.r.o. - tou , co zasklívala již těch 6 balkonů v r.2012. Hlasování per- rollam o této akci proběhlo letos znova, přestože akce byla schválen již v r.2019. Důvodem byla potřeba vedení se ujistit, v podmínkách ve kterých žijeme, že se váš náhled na realizaci nezměnil.

Výsledek hlasování spojeného se zasklením 12 balkonů

                                v BDNěvská1

 

 

Členům BDNěvská 1 byla navržena možnost zasklení zbylých 12 balkonů s tím,  že v případě jejího schválení bude zařazena do plánu  akcí BDNěvská1 pro r. 2021.

Všichni členové obdrželi podrobné informace k navrhované akci dne 6.února 2021 a byli vyzvání, aby formou hlasování per-rollam se prokazatelně vyjádřili k této akci.

K dnešnímu dni, t.j 12.únoru 2021 vedení družstva obdrželo stanoviska všech členů BD Něvská 1 s tímto výsledkem :

 

Hlasování se účastnilo   18 členů                tj   100%

Akci schválilo                 15 členů                      83,3%

Proti byli                           3 členové                  16,6%

 

Z 15 členů, kteří se kladně vyjádřili k realizaci akce , neměl nikdo připomínky, doporučení apod.

Akce zasklení balkonů je pro realizaci v r.2021 schválena a vedení družstva ji smluvně zajistí.

BDNěvská1 akci  profinancuje a těm, kteří ze svého zainvestovali zasklení balkonů dříve (r.2012) bude proplacena částka, kterou vynaložili.

Výroční členskou schůzi BDNěvská1 za r.2020 zrealizujeme v průběhu března  - dubna 2021 a o její formě rozhodne to, zda omezující podmínky pro styk osob se uvolní či ne.

Představenstvo družsva BDNěvská1