Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva kontrolní komise za r.2017

Zpráva kontrolní komise za rok 2017

 

Kontrolní komise bytového družstva pracovala po celý rok ve složení ing. Hejzlar, p. Svatoš a p. Vlahovič, a to při respektování  platných stanov bytového družstva.

 

V průběhu roku zasedala společně s představenstvem družstva a měla tak možnost zúčastnit se přípravy rozpočtu a plánu oprav na rok 2017 a stavu plnění těchto členskou schůzí schválených dokumentů. V plánu oprav došlo v průběhu roku k vypuštění renovace podezdívky domu a okapového chodníku v plánované hodnotě 170 000 Kč a tím i k odpovídajícímu zvýšení předpokládaného stavu peněžních prostředků na podnikatelském účtu u banky. Na druhé straně byly překročeny rozpočtované náklady na rekonstrukci osvětlení chodeb. Ostatní plánované náklady na údržbu a opravy byly rámcově dodrženy a celková výše těchto nákladů dosáhla za rok 2017 částky cca 256 000 Kč. Komise kladně hodnotí, že na její doporučení uvedené ve zprávě za rok 2016 byly v suterénu domu umístěny štítky s označením uzávěrů vody a tepla.

 

Komise uskutečnila kontrolu evidence hotovostních plateb z pokladny družstva a neshledala žádné závady. Stejně tak byla prováděna měsíční kontrola plateb nájemného za byty i nebytové prostory. Po celý rok byly tyto platby v každém měsíci v plné výši uhrazeny (i když ne vždy ve stanoveném termínu).

 

Předseda komise se podílel na kontrole vyúčtování služeb a jejím souhlasností s interní evidencí družstva; nebyly shledány rozdíly.

V předané závěrečné účetní dokumentaci  nebyly rovněž zjištěny závažné nedostatky. Oproti minulému účetnímu období byly dokumenty účetní závěrky předány včas a v odpovídající formě.

 

Kontrolní komise konstatuje, že plán oprav a financování na rok 2017 byl po uvedených změnách splněn a proto doporučuje přijmout předloženou Zprávu představenstva o činnosti družstva v roce 2017 a výsledků účetní závěrky.

 

 Praha Čakovice, 25.3.2018

 

 

 

 

Ing. Lubomír Hejzlar                        Jiří Svatoš                             Roman Vlahovič