Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLA PRONÁJMU BYTU

Pravidla pronájmu bytu členem Bytového družstva                 

                   Něvská 1  čp.582-584, Něvská

 

Možnost pronájmu je zakotvena ve Stanovách BD z r.2014. Pokud nemá BD pohledávky za členem bytového družstva, není důvod k neudělení předběžného souhlasu k pronájmu.

Člen BD musí dodržet tento postup :

 

  1. ke každému novému pronájmu ( postačuje již změna osoby s nímž je uzavřena smlouva) musí člen BD získat  písemný předběžný souhlas představenstva BD

 

  1. představenstvo k návrhu pronájmu obdrží od žadatele seznam osob, kteří mají užívat byt  s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, trvalého bydliště a čísla OP za každého  podnájemníka s udělením souhlasu uhradí  poplatek 300Kč

 

  1. sdělí bez odkladu písemně s kým je jmenovitě uzavřena podnájemní smlouva a na jakou dobu a na vyžádání představenstva umožní k nahlédnutí tu část smlouvy s podnájemníkem která přenáší na něj povinnosti člena BD 

         ( čl.15 bod m) Stanov BD)

 

  1. nahlásí bez odkladu jakékoliv změny spojené s pronájmem

 

 

 

Schváleno  26.3.2015  Výroční členskou schůzí BD

Platí od 26.3.2015